Texto para H1 del gestor

Avís legal

Associació que organitza un concurs literari relacionat amb l'àmbit marítim.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO
NIF: G61868345
Carrer de Sardenya, 259, 1er 4rt
08013 Barcelona

PERSONA DE CONTACTE
Sr. Agustin Montori
Telèfon: 93 408 92 88