Texto para H1 del gestor

Bases del concurs - XX PREMI NOSTROMO

 • 1

  Poden participar en aquest certamen els autors de qualsevol nacionalitat, que presentin obres inèdites que no hagin estat publicades ni premiades en cap altre concurs, escrites en llengua catalana o castellana. No s’hi podran presentar els guanyadors dels dos certàmens precedents.

 • 2

  El tema de la narració haurà de ser fictici i tenir relació amb la navegació, indústria, aventura o cultura marítima i, en general, amb el mar.

 • 3

  Les obres es poden presentar en format paper o en format electrònic (PDF).

  • La narració haurà de tenir un mínim de 50.000 paraules.
  • Els escriptors que escullin format paper: hauran de presentar tres exemplars, enquadernats o cosits – s'agrairà una còpia en format electrònic - i sobre amb plica tancada.
  • Els escriptors que escullin format electrònic (PDF): és imprescindible que enviem també un sobre amb plica tancada per correu ordinari.
  • En el sobre que conté la plica ha de figurar sempre: Premi Literari Nostromo i el títol de l'obra.
  • A la plica ha de figurar: el títol de l'obra, nom i cognoms de l'autor, adreça completa, telèfons i manifestació expressa de l'autor que l'obra presentada és original, inèdita i de la seva titularitat.
  • El sobre de la plica romandrà tancat fins la resolució del Jurat.
 • 4

  Enviaments

  Han de complir les condicions del paràgraf anterior.

  • Les obres en format paper i totes les pliques, s'han d'enviar per correu ordinari a:
   Museu Marítim de Barcelona
   Av. de les Drassanes, s/n
   08001 Barcelona
  • Les obres en format digital (pdf) s'han d'enviar per correu electrònic a les dues direccions següents: info@editorialjuventud.es i a preminostromo@mmb.cat
  • Per tal de mantenir l'anonimat complert de l'autor, aquest haurà d'evitar que en aquest enviament existeixi qualsevol possibilitat d'identificació tant de la seva persona com del seu origen per la qual cosa la direcció del correu electrònic del remitent haurà de ser genèrica (.com, .org, etc.) sense que a través del mateix pugui deduir-se la nacionalitat o país de residència de l'autor.
  • Les pliques de les obres no premiades seran destruïdes per la Presidenta del Jurat una vegada s'hagi escollit l'obra guanyadora.
 • 5

  El Premi consisteix en una dotació econòmica de 6.000 € i la publicació de l'obra a càrrec d'EDITORIAL JOVENTUT, un cop haver signat amb l'autor el corresponent contracte segons la llei vigent.

 • 6

  La data límit per a la presentació d'originals al XXVI Premi Literari Nostromo - L'Aventura Marítima serà el dia 15 de juliol de 2022.

 • 7

  El Jurat el componen 10 membres de reconegut prestigi en l'àmbit de la cultura marítima. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

 • 8

  La data del veredicte i lliurament del Premi serà a un acte que se celebrarà a les Drassanes Reials del Museu Marítim de Barcelona a l'octubre de 2022.

 • 9

  Els exemplars no premiats podran ser recollits pels seus autors al Museu Marítim de Barcelona (T. 933 429 923) o ser rebuts per correu contra reemborsament, prèvia petició dels interessats. El termini de recuperació de les obres serà de tres mesos a partir del veredicte; finalitzat aquest termini es procedirà a la destrucció dels originals i còpies.

 • 10

  La presentació d'obres aspirants al Premi pressuposa l'acceptació d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n derivin.