Texto para H1 del gestor

Aviso legal

Asociación que organiza un concurso literario relacionado con el ámbito marítimo.

ASOCIACIÓN AMIGOS DE NOSTROMO
NIF: G61868345
Carrer de Sardenya, 259, 1º 4ª
08013 Barcelona

PERSONA DE CONTACTO
Sr. Agustin Montori
Teléfono: 93 408 92 88