Texto para H1 del gestor

Història

A mitjans de l'any 1996, un grup de marins membres de "l'Associació d'Amics de Nostromo" junt amb altres persones relacionades amb la marina, varen tenir la iniciativa de crear un premi literari per a narracions que tinguessin "una relació íntima amb el món del mar". A aquest premi se li donà el nom de Nostromo en honor a Joseph Conrad, capità de la Marina Mercant i escriptor, que va saber elevar a categoria universal la vida i els somnis dels tripulants d'un vaixell.

Aquesta iniciativa fou immediatament recolzada per "Editorial Juventud", El Museu Marítim de Barcelona, la Facultat de Nàutica, l'Autoritat Portuària de Barcelona, les associacions i col·legis professionals relacionats amb el sector, empreses de la comunitat portuària de Barcelona i per altres col·laboradors particulars.

El Premi Literari Nostromo - l'Aventura Marítima, des dels seus inicis, va tenir unes característiques pròpies que el van fer diferent d'altres premis literaris:

  • 1 Els originals han de tractar, en el sentit més ampli, del mar i de la seva gent. Amb això es pretén omplir el buit existent en la literatura contemporània (castellana i catalana) que, malgrat la tradició i la importància que el mar ha tingut en tots els afers col·lectius, no hi ha gaire narrativa marítima a l'alçada de la nostra història i geografia.
  • 2 Tant les primeres iniciatives com la continuïtat del premi al llarg de deu edicions, és el resultat del treball i l'entusiasme desinteressat d'un grup de persones: mariners, tècnics i membres de la comunitat portuària de Barcelona que estimen el mar i la literatura; dedicant, aquestes persones, part dels seu temps a mantenir el rumb i la navegació de la nau de Nostromo.
  • 3 La dotació econòmica del premi és fruit de les aportacions de les empreses, institucions i persones gairebé totes vinculades a la comunitat marítima i portuària i constituïdes en patrocinadors. Aquesta aportació ha anat augmentant any rera any. En la primera convocatòria del premi, l'any 1997, l'import lliurat al guanyador va ser de 300.000 pessetes. En la XXV edició, que correspon a aquest any 2021, el premi serà de 6.000 euros.
  • 4 La convocatòria del premi Nostromo - L'Aventura Marítima, ha representat per els novells escriptors de novel·la una oportunitat única i, així, han pogut donar a conèixer la seva obra i els nous projectes futurs.

Tots els que han participat i participen, d'una manera o altra, en el "Premi Nostromo - L'Aventura Marítima", els omple de joia el fet d'haver contribuït a la difusió de la cultura marítima desitjant que algun dia, aquest estat expectant, sigui recompensat amb bones obres literàries sobre tema marítim que esdevinguin tema de lectura per a moltes generacions de gent que viu i estima el mar i " tot el que s'hi mou".